NB! Sinu avaldust ei salvestata

Kinnisvara hoolduse kutsetunnistuse taotlemise vorm


  Kinnisvarahooldaja, tase 4 (ehituskonstr. hoolduse ja heakorra spetsialiseerumine)Kinnisvarahooldaja, tase 4 (tehnosüsteemide hoolduse spetsialiseerumine)Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5Kinnisvara heakorrameister, tase 5Kinnisvara hooldustjuht, tase 6Kinnisvarahooldaja, tase 3


  * Esmataotlejale soovitatav. Kõrgema taseme taotlejale ja taastaotlejale kohustuslik. 

  * Kohustuslik vaid esma- või kõrgema taseme taotlejale. Taastaotlejalt ei nõuta.

  Allkirjastamiseks suunatakse edasi eraldi lehele.

  Avalduse esitamine on võimalik vaid arvuti veebibrauseris.

  Täpsed juhised iga kutse avalduse tingimuste kohta leiad samuti, kui tuled meie veebiaadressile arvuti veebilehitseja kaudu. 

  Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit MTÜ

  Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
  Delta Plaza maja 7. korrus
  Telefon: 5049706 
  EKKL e-post: info@ekkliit.ee