Koolitused

Märkus: Täiendõppe mahtu hinnatakse vaid akadeemilistes tundides (45 min). Kutse omaja kutse taset säilitav iga-aastane kohustuslik täienduskoolitus koosneb erialasest koolitusest ja vabakoolitusest. Iga-aastase kohustusliku täienduskoolituse erialase koolituse osas tunnustatud koolituse alusel koolitaja otsustab erialase koolituse mahu eelpool ära toodud tabeli tundide mahu vahemikust lähtudes. Erialase koolituse iga-aastane miinimum maht on 8 ak.tundi. Vabakoolituse miinimum mahud … Jätka Koolitused lugemist