Tule liikmeks!

KUIDAS SAADA EKKL LIIKMEKS

Liikmeks astuda soovijal tuleb täita avalduse vorm ja esitada see EKKL juhatusele.

Täida vorm siinsamas VÕI lae alla arvutis täidetav vorm ning saada see aadressil  aadressil info[ät]ekkliit.ee.

On saanud heaks tavaks, et peale juhatuse liikmeks võtmise otsust antakse uuele liikmele liikmetunnistus pidulikult kätte esimesel liikmeks võtmise otsuse tegemise järgsel liidu üldkogul.

LIIKMEKS SAAMISE TINGIMUSED

1. Liikmelisuse eeltingimus on avaldus, mille taotleja peab saatma EKKL juhatusele ning mille alusel juhatus langetab liikmelisuse kohta otsuse.

2. EKKL liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud kinnisvara haldamise ja hooldamisega tegelevad juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

3. Taotlev isik peab olema kinnisvara haldamise ja hooldamise tegevusalal tegutsenud vähemalt ühe liitu astumise aastale eelneva kalendriaasta jooksul.

SISSEASTUMISMAKS

Sisseastumismaksu suurus on 63 eurot ja 91 senti. Sisseastumismaksu tasumise tähtaeg on 30 kalendripäeva alates sisseastumismaksu arve koostamise päevast, kuid mitte rohkem kui 60 kalendripäeva alates liidu liikmeks vastuvõtmise otsuse päevast.

LIIKMEMAKS

EKKL liikmemaksu tasumise kord ja määr on 17.11.2011 üldkogu otsuste alusel järgnev:

1. Aasta liikmemaks enne 17.11.2011 liikmeks olevale füüsilisest isikust ettevõtjatele 65 eurot, peale 17.11.2011 liikmeks astuvatele FIE-dele liikmemaks alates 01.01.2012 vastavalt ettevõtjate liikmemaksu maksumäärale p.3;

2. Aasta liikmemaks avalik-õiguslikele isikutele 450 eurot;

3. Aasta liikmemaks ettevõtjatele (s.h. peale 17.11.2011 liikmeks astuvatele ettevõtjatele) alates 01.01.2012 vastavalt liikmemaksu perioodile eelnenud ettevõtja üle-eelmise aasta realiseerimise netokäibele (näitena 2021 liikmemaksu alus 2019 netokäive):

 • 332 eurot – realiseerimise netokäive kuni 192,0 tuh eurot;
 • 498 eurot – realiseerimise netokäive 192,0 kuni 639,0 tuh eurot;
 • 664 eurot – realiseerimise netokäive 639,0 kuni 3195,0 tuh eurot;
 • 830 eurot – realiseerimise netokäive üle 3195,0 tuh eurot.

4. Aasta liikmemaksu tasumise tähtaeg aasta esimesel päeval liikmeks olnud liikmetele on hiljemalt 31.juuli, liikmemaksu tasumise tähtaeg saab olla kuni 30 kalendripäeva alates liikmemaksu arve koostamise päevast.

5. Aasta liikmemaksu periood on majandusaastaga võrdne kalendriaasta (algus 01.jaanuar).

Liikmeks astumise vorm


  Allkirjastamiseks suunatakse edasi eraldi lehele.

  Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit MTÜ

  Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
  Delta Plaza maja 7. korrus
  Telefon: 5049706 
  EKKL e-post: info@ekkliit.ee