Kutse andmine

Sügis 2024 kutse andmise voorus on kutsetunnistuse taotluse avalduse esitamise tähtaeg 01. oktoober 2024. Kutsetaotluse saab esitada siin. MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL) on alates 2002 maist tunnistatud kutseseaduse alusel ja Kutsekoja juures tegutseva Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara kutsenõukogu poolt kinnisvara korrashoiu kutsealal Eestis kutse andjaks. EKKL on saanud 2023 oktoobris Kutsekoja poolt korraldatud … Jätka Kutse andmine lugemist