Kutse andmine

Sügis 2023 kutse andmise voorus on kutsetunnistuse taotluse avalduse esitamise tähtaeg 16. oktoobril 2023.

Kutsetaotluse saab esitada siin.

MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL), endise nimega Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL), on alates 2002 maist tunnistatud kutseseaduse alusel ja Kutsekoja juures tegutseva Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara kutsenõukogu poolt kinnisvara korrashoiu kutsealal Eestis kutse andjaks.

EKKL on saanud 2018 septembris-oktoobris Kutsekoja poolt korraldatud konkursi tulemusel kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja õigused kuni 29.10.2023. EKKL annab eelpool nimetatud kutsenõukogu poolt kinnitatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutsestandardite ja kutse andmise korra alusel kaks korda aastas välja kinnisvara korrashoiu kutseala riiklikke kutsetunnistusi Eestis alljärgnevate kutsete osas:

Kinnisvarahooldaja tase 3

Kinnisvarahooldaja tase 4 (suhestub varem kehtinud kinnisvarahooldaja II):
– hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööde tegemine spetsialiseerumine ja/või
– hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööde tegemine spetsialiseerumine  

Kinnisvara tehnohoolduse meister tase 5 (suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusmeister III)

Kinnisvara heakorrameister tase 5 (suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusmeister III)

Kinnisvara hooldusjuht tase 6 (suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusjuht IV)

Korteriühistujuht tase 4 (suhestub varem kehtinud korterelamuhaldur II)

Kinnisvarahaldur tase 4 (suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur II)

Kinnisvarahaldur tase 5  (suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur III)

Kinnisvara haldusjuht tase 6 (suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur IV)

Riiklikule kutseregistrile saab ligi, klikates siia.

Kasutades eelpool toodud linki riiklikule kutseregistrile saad eelkõige tutvuda välja antud ja kehtivate kutsetunnistuste andmetega. Register võimaldab päringuid:

 • kutsetunnistuse numbri järgi
 • kutsetunnistust omava isiku järgi
 • kutse nimetuste järgi
 • kutsetunnistuste väljastajate järgi
 • tunnistuste tüüpide järgi

KUTSEKOMISJON

EKKL kinnisvara korrashoiu valdkonna kutse andjana on lähtudes kutseseaduse § 18 (1) moodustanud volituste ajaga kuni 29.09.2023 kinnisvara korrashoiu valdkonna kutsekomisjoni järgmises koosseisus:

 • Jüri Kröönström
 • Tiit Teder
 • Elari Udam
 • Indrek Peterson
 • Rein Elevant
 • Jüri Juntson
 • Leena Paap
 • Anu Sarnet

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit MTÜ

Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
Delta Plaza maja 7. korrus
Telefon: 5049706 
EKKL e-post: info@ekkliit.ee