Logo

Kutse andmine

Kevad 2024 kutse andmise voorus on kutsetunnistuse taotluse avalduse esitamise tähtaeg 01. märts 2024.

Kutsetaotluse saab esitada siin.

MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL) on alates 2002 maist tunnistatud kutseseaduse alusel ja Kutsekoja juures tegutseva Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara kutsenõukogu poolt kinnisvara korrashoiu kutsealal Eestis kutse andjaks.

EKKL on saanud 2023 oktoobris Kutsekoja poolt korraldatud konkursi tulemusel kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja õigused kuni 2028 oktoober. EKKL annab eelpool nimetatud kutsenõukogu poolt kinnitatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutsestandardite ja kutse andmise korra alusel kaks korda aastas välja kinnisvara korrashoiu kutseala riiklikke kutsetunnistusi Eestis alljärgnevate kutsete osas:

Kinnisvarahooldaja tase 3

Kinnisvarahooldaja tase 4:
– hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööde tegemine spetsialiseerumine ja/või
– hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööde tegemine spetsialiseerumine  

Kinnisvara tehnohoolduse meister tase 5

Kinnisvara heakorrameister tase 5

Kinnisvara hooldusjuht tase 6

Korteriühistujuht tase 4

Kinnisvarahaldur tase 4

Kinnisvarahaldur tase 5 

Kinnisvara haldusjuht tase 6

Riiklikule kutseregistrile saab ligi, klikates siia.

Kasutades eelpool toodud linki riiklikule kutseregistrile saad eelkõige tutvuda välja antud ja kehtivate kutsetunnistuste andmetega. Register võimaldab päringuid:

  • kutsetunnistuse numbri järgi
  • kutsetunnistust omava isiku järgi
  • kutse nimetuste järgi
  • kutsetunnistuste väljastajate järgi
  • tunnistuste tüüpide järgi

KUTSEKOMISJON
EKKL kinnisvara korrashoiu valdkonna kutse andjana on lähtudes kutseseaduse § 18 (1) moodustanud volituste ajaga kuni 2028 oktoober kinnisvara korrashoiu valdkonna kutsekomisjoni järgmises koosseisus:

Jüri Kröönström
Tiit Teder
Janek Hintsov
Rein Elevant
Jüri Juntson
Leena Paap
Anu Sarnet

🍪 Me hoolime Teie privaatsusest!

Meie veebileht kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat võimalikku kasutuskogemust. Küpsised aitavad meil veebilehte optimeerida, analüüsida lehe kasutamist ja kohandada sisu vastavalt Teie huvidele. Privaatsuspoliitika