Logo

Kinnisvara korrashoiu valdkonna kevad 2024: KUTSE ANDMISE ja SERTIFITSEERIMISE INFO

Oluline info 2024 aasta kevadeks!
KORRASHOIU KUTSEALA KUTSE ANDMINE FÜÜSILISTELE ISIKUTELE Kevad 2024:

EKKL  jätkuvalt soovitab tellijatele ja peab mõistlikuks hangete korraldamisel ja korrashoidja valikul püstitada korrashoiu teenuste osutajale asjatundlikkuse ja kvaliteedi kriteeriumid, näiteks firmal kehtiva EKKL halduse või hoolduse või heakorra sertifikaadi ja firma töötajatel halduse või tehnohoolduse või heakorra valdkonna kutsetunnistuste olemasolu. Nimetatud kriteeriumide täitmise tõendamiseks kinnisvara korrashoiu teenuste osutajate poolt pakub EKKL kõigile soovijatele regulaarselt kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) võimalust taotleda ja eduka tõendamise korral saada kinnisvara korrashoiu valdkonna sertifikaati või kutsetunnistust. Lisaks tahaksime Teie tähelepanu juhtida ka asjaolule, et korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 28 kohaselt on nõutav korteriomandite valitsejat esindaval isikul (majahalduril)  kinnisvarahalduse kutse kutseseaduse tähenduses. Seega on korrashoiu teenuse pakkujal igati mõistlik kavandada kutsetunnistuste taotlemist, et olla valmis ka selles osas seaduse nõuete täitmiseks.

MTÜ EKKL kui kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja Eestis pakub valdkonnas tegutsevatele töölistele, spetsialistidele ja juhtidele võimalust taotleda kevadel 2024 XXXXVIII kutse andmise voorus kutsetunnistust esmaselt või taastõendamise või olemasolevast tasemest kõrgema taseme taotlemise korras järgmiste kinnisvara korrashoiu kutseala kutsete osas: kinnisvarahalduse kutsed tasemetel 4 kuni 6, kinnisvarahoolduse ja heakorra kutsed tasemetel 3 kuni 6 ja korteriühistujuht tase 4. Kutse andmise XXXXVIII vooru alused ning kutse taotlemise täiendav info ja näidisvormid on kättesaadavad EKKL kodulehel Link

Kutsetunnistuse taotluse avalduse EKKL-le esitamise tähtaeg on 2024 kevadel hiljemalt R 01.märts. Kutsetunnistuse taotluse vormikohased avaldused koos lisadega digiallkirjastatult tuleb saata tähtajaks elektroonses vormis (max 10 MB) e-posti aadressil  kutsekomisjon@ekkliit.ee

 

KORRASHOIU VALDKONNA SERTIFITSEERIMINE ETTEVÕTETELE Kevad 2024:

Alates 2001 aastast teostab EKKL kinnisvara korrashoiu ettevõtjate sertifitseerimist, s.t. avalikult tunnustatud ja teenuste turul toimiva organisatsiooni ja teenuse kvaliteeditaseme hindamise ja arendamise süsteemi rakendamist neljal EKKL sertifitseerimise süsteemis määratletud tasemel. Alates 01.01.2016 on EKKL üldkoosolek oma otsusega jõustanud EKKL sertifitseerimise süsteemi alused. Sertifitseerimine on vabatahtlik ja tasuline ning usaldusväärse indikaatorina suunatud avaliku ja erasektori kinnisvaraomanikele ja nende esindajatele, abistamaks leida kvaliteetset ja tellija kinnisvara korrashoiu strateegiale vastavat partnerit ja teenust. Kehtivad sertifikaadid on nähtavad EKKL sertifikaatide registris Link

Sertifitseerimiseks esitab taotlev ettevõte EKKL-i juhatusele kutsekomisjoni nimele dokumentide paketi (sertifitseerimise taotluse avalduse), mis koosneb kahest põhiosast:

♦ eeldusdokumendid (11 nõuet) on ühised kõigile sertifitseeritavatele ettevõtetele sõltumata sellest, millist taset taotletakse – kvalifitseerimine;

♦ tasemedokumendid (19 nõuet) on koostatud ja komplekteeritud vastavalt sellele, millist sertifikaadi taset taotletakse – taseme hindamine.

Serifitseerimise süsteemi alused võimaldavad vastavalt ettevõtte huvidele, vajadustele ja tegeliku tegevuse sisule valida taotlemiseks nelja erineva sertifitseeritava valdkonna vahel: halduse (HA) või tehnohoolduse (HO) või heakorra (HK) või korrashoiu tervikteenuse (KK) sertifikaat.  Seoses panustamisega sertifitseerimissüsteemi arendamisse kehtivad EKKL liikmetele XXXXVIII voorus soodushinnad. Sertifitseerimise süsteemi alused, sertifikaadi taotluse avalduse koostamise näidisvormid ja hinnakiri on kättesaadavad EKKL kodulehel Link

Sertifikaadi taotluse avalduse esitamise tähtaeg on R 15.märts. Sertifikaadi taotluse vormikohane avaldus koos lisadega  elektroonses vormis (max 10 MB) e-posti aadressil kutsekomisjon@ekkliit.ee

🍪 Me hoolime Teie privaatsusest!

Meie veebileht kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat võimalikku kasutuskogemust. Küpsised aitavad meil veebilehte optimeerida, analüüsida lehe kasutamist ja kohandada sisu vastavalt Teie huvidele. Privaatsuspoliitika