Logo

Raamatud

Soovitatav kirjandus
fake item

[Roode Liias, Urmas Murre, Sulev Jaanus, Heikki Lind, Janek Hintsov, Mihkel Mahlapuu, Urmas Mahlapuu, Mai Kiviväli, Helge Alt, Tiit Teder, Jüri Kröönström; koostaja Roode Liias ; toimetaja Ivo Pilve ; kaante kujundus Madis Raidaru] [Tallinn] : Sihtasutus Professor Karl Õigeri Stipendiumifond : MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit, c2020: Print Best; 253 lk. : ill., portr. ; 24 cm; ISBN/ISSN:  9789916400647

SISUKORD

Eessõna

1 Kinnisvara omanik ja korrashoid

1.1 Korrashoiu korraldajad
1.2 Korrashoid algab omanikust
1.3 Omandi tundmaõppimine
1.4 Tehnovõrkude omand

2 Korrashoiu korraldamise põhitõed

2.1 Korrashoiust ja hooldamisest
2.2 Keskkond, hoone ja selle kasutusiga
2.3 Korrashoiukava
2.4 Ehitise korrashoitavus
2.5 Kinnisvarahalduri tööpõhimõtted
2.6 Ärikinnisvara korrashoiu eripärad
2.7 Kliendi ootused ja vajadused

3 Õpi tundma oma maja
3.1 Konstruktsioonid
3.2.1 Vundamendid
3.2.2 Välisseinad
3.2.3 Katused
3.2 Konstruktsioonide seisundi hindamise metoodikast
3.3 Korterelamu kaasajastamise tegevusmudelid
3.3.1 Eluaseme olukorra teadvustamine
3.3.2 Kas päikesepaneel või päikesekollektor?
3.3.3 Välispiirete energiasääst
3.3.4 Ventilatsioon ja küte
3.3.5 Mis see kõik maksab? Näide

4 Elektripaigaldise korrashoid

4.1 Elektripaigaldistest
4.2 Elektripaigaldisega seotud isikute kohustused
4.3 Elektritööle esitatavad nõuded
4.4 Turvavalgustid ja -süsteemid
4.5 Elektrotehnilised kontrollmõõtmised
4.6 Elektripaigaldise audit
4.7 Elektrienergia säästmine

5 Hooneautomaatika
5.1 Hooneutomaatika toimimise üldpõhimõtted
5.2 Nõrkvoolupaigaldise hooldustegevuse liigid
5.3 Turvasüsteemide tehnohooldus
5.4 Jälgimisseadmete tehnohooldus 

6 Hoolduse korraldamise lähtekohad
6.1 Tehnohooldusest üldiselt
6.2 Hooldusjuhendid… (tööpealkiri)
6.3 Keskkonnatehnika hooldus
6.3.1 Hinnapakkumuse koostamine ja lepinguläbirääkimised
6.3.2 Keskkonnatehnika hooldustööde kavandamine
6.3.3 Avariide ennetamine, lokaliseerimine ja avariijärgne tehnohooldus
6.3.4 Keskkonnatehnika hooldustööde läbiviimine
6.3.5 Küttesüsteemi tehnohooldus
6.3.6 Soojasõlme hooldus
6.3.7 Ohutus soojasõlme hoolduse läbiviimisel
6.3.8. Torustiku hooldus
6.3.9. Sulgarmatuuri hooldus
6.3.10 Küttekehade hooldus
6.3.11. Küttesüsteemide reguleerimine ja tasakaalustamine
6.3.12. Küttesüsteemi rikked ja nende kõrvaldamine
6.3.13. Vesipõrandaküte
6.3.14. Veevarustuse tehnohooldus
6.4 Külmutussüsteemid
6.4.1 Külmutussüsteemid kinnisvara korrashoius
6.4.2 Külmutussüsteemidega seotud isikute kohustused
6.4.3 Külmutussüsteemid
6.4.4 Temperatuuride muutmine hoones ja ruumides
6.4.5 Külmutussüsteemide hooldus ja ekspluatatsiooni probleemid
6.5 Kanalisatsioonisüsteemi tehnohooldus
6.6 Ventilatsioonisüsteemi tehnohooldus
6.7 Kliimaseadmete tehnohooldus
6.8 Soojuspumba hooldus
6.9 Gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse tehnohooldus
6.10 Muude ruumides keskkonna tingimusi kujundavate süsteemide tehnohooldus
6.11 Keskkonnatehnika hooldustööde kvaliteedinõuded ja dokumenteerimine
6.12 Keskkonnatehnika hoolduslepingu arendamine ja ajakohastamine 

7 Heakorratööde korraldus
7.1 Heakorratööde eesmärk
7.2 Sisekoristuse mõisted
7.3 Puhastusteenuse ostmine ja müümine
7.4 Koristustööde kvaliteedikontroll ja INSTA 800
7.5 Kvaliteediprofiilid
7.6 Koristamise põhitõed
7.6.1 Mustuse eripära
7.6.2 Koristusmeetodid
7.6.3 Koristustarvikud ja –masinad
7.6.4 Koristusmasinad
7.7 Koristusained
7.8 Pinnakatted
7.9 Eripuhastustööd
7.10 Puhastustööde juhi roll

8 Kinnistu välisterritooriumi korrashoid
8.1 Olulised mõisted
8.2 Väliskoristus ja puhastus
8.3 Hinnapakkumine
8.4 Lepingu läbirääkimised ja sõlmimine
8.5 Tööde kavandamine, läbiviimine, korraldamine

9 Kinnisvara korrashoiu erialaliidutegevusest
9.1 Kinnisvara korrashoiu valdkonna kutse andmine ja sertifitseerimine
9.2 Kinnisvara korrashoiu korraldamisega seotud standardid
Kasutatud allikad
Kasutatud õigusaktid

Fake item

[Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit ; eessõna: Roode Liias, Jüri Kröönström]; Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, c2004 ([Tallinn] : Infotrükk; 82, [30] lk. : ill. ; 25 cm; ISBN/ISSN:  9985594878

SISUKORD
I osa. PROFESSIONAALSUSE ARENDAMINE ELAMUSEKTORI KORRASHOIU KORRALDAMISEL BALTI RIIKIDES
1.1 Omand ja omandiga seotud kohustused
1.2 Omand ja korrashoid
1.3 Professionaalne hoolduse korraldamine
1.4 Isetegemine või teenuse hankimine
1.5 Praktikud ja professionaalid
1.6 Mida me vajaksime? Kokkuvõtteks
1.7 Developing professionalism for housing maintenance management in the Baltic States

II osa. KINNISVARA KORRASHOIU STRATEEGIA MÄÄRATLEMINE (Soome metoodiline näide)
2.1 Eesmärgipärase strateegia koostamine
2.2 Korrashoiu teenuste kvaliteeditasemed

III osa. KINNISVARA KORRASHOIU HANKEPROTSESS (Soome metoodiline näide)
3.1 Kinnisvara korrashoiu vajaduste väljaselgitamine
3.2 Kinnisvara korrashoiu hangete planeerimine
3.3 Pakkumine
3.4 Järeldused

IV osa. KINNISVARA KORRASHOIU TAGAMISE TEGEVUSTE EESTI STANDARDI STRUKTUURI KIRJELDUS
4.1 Standardi käsitlusala
4.2 Kinnisvara korrashoiu korraldus
4.3 Kinnisvara korrashoiu tegevuste liigitamise põhimõtted ja nende seos kululiikidega
4.4 Standardi klassifikaatori I ja II tase

LISAD

Fake item

[Tiina Nuuter ; Kinnisvara hooldusteenuse kvaliteedikorraldus: [lühendatud / Elina Routto, Jukka Puhto]; Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2002 [Tallinn] : Infotrükk; 54 lk. : ill. ; 30 cm; ISBN/ISSN:  9985593065

Fake item

[Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit; koostamisel osalesid Roode Liias, Andres Tamm, Marika Allas, Urmas Mahlapuu, Meelis Pääro, Tiit Teder, Tiit Jürmann, Heiki Lind, Tiiu Käärma, Sulev Jaanus, Jüri Kröönström]; [Tallinn] : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, c2008 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); 204, [3] lk. : ill. ; 25 cm; ISBN/ISSN:  9789985598580 (köites)

SISUKORD

I osa. HOOLDUSE LÄHTEKOHAD JA ALUSED

1 Kinnisvara korrashoiu ja hoolduse põhimõisted

2. Korrashoiust ja hooldamisest

2.1. Kinnisvara omanik, kasutajad ning korrashoidjad

2.2. Korrashoiust ja hooldamisest

2.3. Keskkond, hoone ja selle kasutusiga

3. Hoolduse eesmärgid ja koostöö

3.1. Hoolduse olemus – milleks on hooldust vaja?

3.2. Kinnisvara strateegia ja selle kujundamine

3.3. Lepinguprotsess

3.4. Hooldusorganisatsioon ja kinnisvarakeskkond

4. Standardi EVS 807:2004 tegevused 200 ja 300 ning EL hooldusala standardid

4.1. Eesti kinnisvara korrashoiu standardi põhimõtted ja komplekstegevused

4.2. Hooldustegevuste rühm

4.3. Euroopa Liidu kinnisvara korrashoiu alaste standardite lühitutvustus

II osa. HOOLDUSE VALDKONNAD JA SPETSIALISTIDE SOOVITUSED

5. Hoolduse korraldamise lähtekohad

6. Keskkonnatehnika hooldus

7. Elektripaigaldiste ja hooneautomaatika hooldus

8. Sise- ja väliskoristus ning puhastus

III osa. HOOLDUSE DOKUMENDID, TÜÜPVORMID JA VIITED

9. Hoolduse ettevõtjate sertifitseerimise ja füüsiliste isikute kutsetõendamise alused

10. Hooldusjuhi tööpõhimõtted ja tööülesanded

LISAD – Hoolduse näidisdokumendid, tüüpvormid, viited, EKHHL liikmete nimekiri

Fake item

[Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit ; koostamisel osalesid Roode Liias; Tiina Nuuter, Kalle Norma, Meelis Pääro, Sulev Jaanus, Jüri Kröönström]; Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2007 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); 338, [3] lk. : ill. ; 24 cm; 2., parand. ja täiend. tr.; ISBN/ISSN:  9789985597408

SISUKORD

I osa. KINNISVARA KORRASHOID
1.1. Kinnisvara korrashoiu määratlus
1.2. Kinnisvara omanik ja kasutajad ning nende huvid
1.3. Eesti kinnisvara korrashoiustandardi kujundamise põhimõtted
1.4. Kinnisvara korrashoiustandardi komplekstegevused
1.5. Kellele on korrashoiustandardit tegelikult vaja?
1.6. Haldamistegevuste rühm
1.7. Hooldustegevuste rühm
1.8. Korrashoiustandardi kasutamisest
1.9. Kinnisvara korrashoiu korraldamise lähtekohad
1.10. Korrashoiu organisatsiooniline korraldus
1.11. Korrashoiu korraldamise põhiskeemid
1.12. Korterelamu ja haldusmudelid
1.13. Oma tööjõud või sisseostetav teenus
1.14. Kinnisvarahalduri tööpõhimõtted ja normid

II osa. KORTERELAMUTE KORRASHOID JA RENOVEERIMINE
2. Korterelamu korrashoiu korraldamine
3. Korterelamute ehituskonstruktsioonide, keskkonnasüsteemide
renoveerimine ja üldistused ning soovitused
4. Korterelamute renoveerimise korraldamise juhend
5. Renoveerimise korralduslikud soovitused kinnisvarahaldurile

III osa. HOONE ELUKAARE KAVANDAMINE, KULUDE SEIRE,KORRASHOIU KVALITEEDI JUHTIMINR JA TÖÖ NORMIMINE
6. Hoone elukaare kavandamine, kulude seire
7. Kinnisvara korrashoiu kvaliteedi juhtimine
8. Kinnisvara korrashoiutöö normimine

IV osa. KINNISVARA KORRASHOIU PROFESSIONAALSUSEST
9. Kutsekvalifikatsiooni tõendamine ja omistamine
10. Sertifitseerimine

V osa. EKHHL-i POOLT LUGEJALE SOOVITATAVAD MATERJALID
11. EKHHL-i poolt publitseeritud trükised
12. EKHHL-i poolt soovitatavad KH (kinnisvarahoolduse kartoteegi) juhendkaardid

LISAD

🍪 Me hoolime Teie privaatsusest!

Meie veebileht kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat võimalikku kasutuskogemust. Küpsised aitavad meil veebilehte optimeerida, analüüsida lehe kasutamist ja kohandada sisu vastavalt Teie huvidele. Privaatsuspoliitika