Liikmelisus ja liikmed

EKKL liikmelisuse põhialused

Liidu liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud kinnisvara korrashoiuga tegelevad jurii­dilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Liikmelisus Liidus ja liikmeõiguste teostamine on liikme isikuga lahutamatult seotud, see ei ole kolmandatele isikutele üleantav ega pärandatav.

Liidu liikmeks vastuvõtmist võib Liidu juhatuselt taotleda põhikirja punktis 10 nimetatud isik, kes on kinnisvara korrashoiuga tegelenud vähe­malt ühe aasta.

Liidu liikmeks saamisel peab taotleja tasuma sisseastumismaksu Liidu üldkogu poolt kinnitatud määras ja tähtajal.

Liidu liikmel on õigus avalduse alusel Liidust igal ajal välja astuda. Kui liikmelisus lõppeb majandusaasta kestel, on liige kohustatud tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemise korral liikmele eelnevalt tasutud sisseastumismaks ja perioodilised liikmemaksed tagastamisele ei kuulu. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigusi Liidu varale.

Juhatus võib oma otsusega liikme Liidust välja arvata, kui liige on jätnud täitmata oma põhikirjas sätestatud kohustused või on mõnel muul viisil olulisel määral Liitu kahjustanud.

Liikmel on õigus:

1. isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu osaleda Liidu tegevuses ja võtta osa Liidu liikmete üldkogu koosolekutest. Liiget võib üldkogul esindada lihtkirjaliku volikirja alusel üksnes mõni teine Liidu liige, rohkem kui ühte liiget korraga esindada ei ole lubatud.

2. valida ja olla valitud Liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3. saada juhatuselt üldkogu poolt kehtestatud korras teavet Liidu tegevuse kohta;

4. Liidust välja astuda;

5. kasutada muid üldkogu otsustest ja seadusandluses sätestatud õigusi.

Liige on kohustatud:

täitma ja juhinduma oma Liidusiseses tegevuses üldkogu poolt vastuvõetud otsustest ning tasuma üldkogu poolt kehtestatud tingimustel liik­memaksu.

Miks tulla liikmeks?

  1. Osale liidu valdkonna õigusloome ja valdkonna aluste arendamisega seonduvas tegevuses
  2. Saa oma töötajatele 20% kutse andmise tasu soodushinda kutse taotlemisel
  3. Saa sertifitseerimistasult kinnisvara korrashoiu valdkonna sertifikaadi taotlemisel 50% soodustust
  4. Osale soodushinnaga liidu foorumitel, seminaridel ja õppereisidel
  5. Osale tasuta regulaarsetel liidu liikmete Tartu või Tallinna ümarlaudadel
  6. Kasuta liidu sümboolikat oma materjalides ja kodulehel
  7. Hoia end kursis korrashoiu valdkonna aktuaalse informatsiooniga regulaarse liikmete meillisti kaudu

Liikmete nimekiri

Kogu liikmete info nägemiseks palume külastada lehte arvuti brauserist. 

Kuressaare Elamute Hooldus OÜ

Tallinna Linnavaraamet

Villevar OÜ

FIE Meelis Pääro

Tamme Kinnisvara OÜ

PLM Hoolduse OÜ

Sanfiks OÜ

Silport Kinnisvara AS

Randem OÜ

Jõgeva Elamu Halduse AS

Maket Kinnisvara OÜ

FIE Kersti Keller

FIE Urmas Murre

Reminet OÜ

Pindi Kinnisvarahaldus OÜ

Linden Varahaldus OÜ

Kinnisvarateenindus OÜ

Tartu Elamuhaldus OÜ

Riigi Kinnisvara AS

Ropka Elamu OÜ

TERA AS

KV Service OÜ

Eesti Energia AS

Tehnohooldus OÜ

CityHaldus OÜ

Eletal Service OÜ

Puhastusproff OÜ

SOL Baltics OÜ

Pesuekspert OÜ

Olemar OÜ

Saku Maja AS

Laohaldus OÜ

Tartu Kutsehariduskeskus

MEKE Sillamäe AS

Tallinna Kopli Ametikool

Vanalinna Meister OÜ

Stell Eesti AS

Majavara Haldus OÜ

Tartu Linnavalitsus

TP Kinnisvarahooldus OÜ

Strantum OÜ

Tallinna Tehnikaülikool

Alystone OÜ

Martland OÜ

Helfer KVH OÜ

Kodu Haldus OÜ

Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ

Viimsi Haldus OÜ

Haabersti Haldus OÜ

Koduhooldus OÜ

FIE Veronika  Ilsjan

BRP Haldus OÜ

Tallinna Teaduspark Tehnopol SA

Caverion Eesti AS

Hoonetetehnohooldus OÜ

Kaamos Kinnisvara AS

FIE Andres Nuut

Kapitel AS

Dispetser OÜ

HKP OÜ

Eesti Haldus OÜ

Puhastusekspert OÜ

Kristiine KVH OÜ

Tartu Korteriühistute Liit MTÜ

Hooldusjuht OÜ

Kiriku Varahaldus OÜ

ARCHIBUS SCHS OÜ

Forus Haldus OÜ

Koda Ehitus OÜ

Gigaberg OÜ

P.Dussmann Eesti OÜ

KV Halduskoda OÜ

AKO Eesti OÜ

Võru Kinnisvara OÜ

BREM Kinnisvarahooldus OÜ

1Partner Haldus OÜ

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kinnisvara ABC OÜ

EST Kinnisvara OÜ

Hausing Technologies OÜ

Korrashoid OÜ

TTS OÜ

Newsec Property Management Estonia AS

Siivous Puhastus OÜ

Keila Haldus OÜ

Juntson Haldus OÜ

Haldusexpert OÜ

X Estate OÜ

House Haldus OÜ

Remicon OÜ

Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ

Haldus Est OÜ

Horeksal Grupp OÜ

Accurato RKV OÜ

Ida-Virumaaa Kutsehariduskeskus

Märkus – *  on tähistatud liikme esindaja, kellel on liikmena liidu otsuste tegemisel ja hääletamisel vajalik esitada liidule volikiri, mis on selleks talle antud registris märgitud liikme esindusõigusega isiku poolt.

Liikme nimetus Liikme aadress Esindaja Kontakttel. E-posti aadress Liige
Kuressaare Elamute Hooldus OÜ Kuressaare, 93812, Pikk tn 30 Tea Käsk * 45-54-452 info@keh.ee asutaja
Tallinna Linnavaraamet Tallinn, 10146, Vabaduse väljak 10 Christina Eller 6-404-632 jane.anton@tallinnlv.ee asutaja
Villevar OÜ Tallinn, 10621, Laki tn 14a Tiit Teder 6-550-607 tiit@villevar.ee 1997
FIE Meelis Pääro Tallinn, 13615, Vikerlase 7 – 1 Meelis Pääro 50-35-810 3550150236@eesti.ee 1997
Tamme Kinnisvara OÜ Tartu, Vabaduse pst 2 – 15 Heiki Tamm 7-441-078 tammekv@kodu.ee 1997
PLM Hoolduse OÜ Tallinn, 13615, Vikerlase 7 Jaan Mihkelson 6-352-304 info@plm.ee 1998
Sanfiks OÜ Tallinn, 10416, Angerja 16 Andres Tamm 6-417-217 info@sanfiks.ee 2000
Silport Kinnisvara AS Sillamäe, 40231, Kesk tn. 2 Tõnis Seesmaa 39-29-102 kinnisvara@silport.ee 2000
Randem OÜ Tartu, 50410, Kastani 65-1 Alar Rand * 7-409-810 randem@randem.ee 2000
Jõgeva Elamu Halduse AS Jõgeva, 48305, B.Alveri 2a Kersti Eik 77-66-930 elamu@jogevaelamu.ee 2000
Maket Kinnisvara OÜ Tallinn, Pärnu mnt 105 Margus Kaare 6-059-200 info@maket.ee 2000
FIE Kersti Keller Tallinn, Sõpruse pst 255-64 Kersti Keller 52-88-443 armel@online.ee 2001
FIE Urmas Murre Tallinn, 10120, Narva mnt 19-42 Urmas Murre 6-555-545 info@majaabi.ee 2001
Reminet OÜ Tallinn, Valukoja 8 Kaia Kirs 6-610-771 info@reminet.ee 2001
Pindi Kinnisvarahaldus OÜ Tallinn, 10117, Tartu mnt 16 Julia Talana Leeman 6-103-990 tallinn@pindi.ee 2001
Linden Varahaldus OÜ Tallinn, 10124, Raua tn 1 – 37 Ülari Tiits 6-616-104 Linden@linden.ee 2001
Kinnisvarateenindus OÜ Tallinn, Peterburi tee 47 B Ivar Bank 6-181-550 info@kvteenindus.ee 2001
Tartu Elamuhaldus OÜ Tartu, Tehase tn 16 a Rivo Soo 7-302-390 info@elamuhaldus.ee 2002
Riigi Kinnisvara AS Tallinn, 10115, Pärnu mnt 85 Martin Mägi* 50-169-52 martin.magi@rkas.ee 2002
Ropka Elamu OÜ Tartu, Turu tn 34 Rivo Soo 7-302-390 info@ropkaelamu.ee 2002
TERA AS Tallinn, Laki 19 Urmas Mahlapuu 6-555-556 urmas@tera.ee 2003
KV Service OÜ Tallinn, Värvi tn 5 Miguel Ortega 6-275-610 miguel@kvpartnerid.ee 2002
Eesti Energia AS Tallinn, 11318, Lelle 22 Urmas Uiboaid 50-41-728 urmas.uiboaid@energia.ee 2003
CityHaldus OÜ Tallinn, 11312, Kotka 14 Heikki Lind 6-755-228 info@cityhaldus.ee 2003
Eletal Service OÜ Tallinn, 10621, Laki tn 14a Toomas Väljaots 6-523-709 info@eletal.ee 2003
Puhastusproff OÜ Tallinn, 11313, Türi tn 10 c Allan Ronimois 6-706-655 info@puhastusproff.ee 2003
SOL Baltics OÜ Tallinn, 10412, Telliskivi 61 b Priit Sipelgas 6-771-551 priit.sipelgas@sol.ee 2003
Pesuekspert OÜ Viljandi, 71009, Riia mnt 38 Tiit Jürmann 43-33-076 info@pesuekspert.ee 2003
Olemar OÜ Tallinn, Pärnu mnt 148 Lauri Laats 6-608-847 info@olemar.ee 2003
Saku Maja AS Saku, Juubelitammede tee 6 Marko Matsalu 6-729-180 saku@sakumaja.ee 2004
Laohaldus OÜ Tallinn, 11216, Kalmistu tee 26 Margus Mägi 6-141-502 margus@rrk.ee 2004
Tartu Kutsehariduskeskus Tartu, Kopli 1 Andrus Mõttus * 7-361-856 info@khk.ee 2004
MEKE Sillamäe AS Sillamäe, 40202, Ranna 3 Inna Dmitrjeva * 39-24-081 asmeke@estpak.ee 2005
Tallinna Kopli Ametikool Tallinn, 11711, Kopli 98 Kaspar Kaugija 6-644-679 info@tkak.ee 2006
Vanalinna Meister OÜ Tallinn, Pärnu mnt 9 Kaido Kirs 51-24-395 kaido@vanalinnameister.ee 2006
Stell Eesti AS Tallinn, 12613, Vilde tee 129 Mikk Sillamaa 6-618-000 info@stell.ee 2007
Majavara Haldus OÜ Tallinn, 10132, Juhkentali 8 – 36 Kaarel Koger 56-909-707 info@majavara.ee 2007
Tartu Linnavalitsus Tartu, 51004, Küüni 1 Mait Raig * 7-361-292 mait.raig@tartu.ee 2008
TP Kinnisvarahooldus OÜ Tallinn, 11412, Katusepapi 9 Aivi Koppa 6-228-290 info@tphooldus.ee 2008
Strantum OÜ Harjumaa, Tabasalu,76901, Kooli 2a Aaro Schmaltz * 6-026-481 strantum@strantum.ee 2008
Tallinna Tehnikaülikool Tallinn, 19086, Ehitajate tee 5 Roode Liias * 6-203-415 roode.liias@ttu.ee 2008
Alystone OÜ Tallinn, Hallorava 14, Türisalu küla, Harku Anne Nuude 51-77-948 alystone@alystone.ee 2008
Martland OÜ Tallinn, Pirni 12 Rainer Ilves 6-706-006 rainer.ilves@martland.ee 2008
Helfer KVH OÜ Pärnu, 80010, Rüütli tn 2 Julia Hlupina 44-25-450 helfer@helfer.ee 2008
Kodu Haldus OÜ Tallinn, A.Lauteri tn 5 Märten Jakobson 6-605-101 haldus@koduhaldus.ee 2008
Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ Tallinn, Mustamäe tee 55 -226 Tarmo Pankratov 50-92-894 tarmo@sydalinna.ee 2008
Viimsi Haldus OÜ Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee 1 Raul Vanem * 6-066-836 haldus@viimsihaldus.ee 2009
Haabersti Haldus OÜ Tallinn, Ehitajate tee 109 A Marika Allas * 6-404-890 info@haaberstihaldus.ee 2009
Koduhooldus OÜ Tallinn, 10621, Mustamäe tee 4 – 219 Sirje Talvistu 6-556-224 info@koduhooldus.ee 2009
FIE Veronika  Ilsjan Tallinn, 10615, Koskla 7 – 29 Veronika Ilsjan 56-645-605 veronika.ilsjan@gmail.com 2010
BRP Haldus OÜ Jõgeva, 48306, Aia 2 Roman Babchenko 56-671-663 info@brphaldus.ee 2010
Tallinna Teaduspark Tehnopol SA Tallinn, 12618, Mäealuse tn 4 Kalju Malleus * 6-800-200 info@tehnopol.ee 2010
Caverion Eesti AS Tallinn, 10612, Madara tn 27 Mati Kiviväli 6-413-115 info@caverion.ee 2010
Hoonetetehnohooldus OÜ Tallinn, 13619, Punane tn 18 Endel Namsing * 6-766-075 info@hthooldus.ee 2011
Kaamos Kinnisvara AS Tallinn, Veskiposti 2 Priit Uustulnd 6-630-300 silver@kaamos.ee 2011
FIE Andres Nuut Viljandi, 71014, Paala tee 25 Andres Nuut 53-420-325 andres.nuut@sotsdem.ee 2011
Kapitel AS Tallinn, 11314, Pärnu mnt 141 Andres Krusell * 6-805-400 info@kapitel.ee 2011
Dispetser OÜ Tallinn, Värvi tn 5 Miguel Ortega 6-671-900 miguel@kvpartnerid.ee 2011
HKP OÜ Harjumaa, 75312, Peetri, Allika tee 6 Janne Enok * 56-598-00 info@hkp.ee 2011
Eesti Haldus OÜ Tallinn, Mustamäe tee 6b Heikko Hiie 56-218-222 info@eestihaldus.ee 2011
Puhastusekspert OÜ Väike-Maarja, Renneoru 4 Helge Alt 50-92-094 info@puhastusekspert.ee 2012
Kristiine KVH OÜ Tallinn, Peterburi tee 2 Markko Mägi 51-00-602 info@kristiinekvh.ee 2013
Tartu Korteriühistute Liit MTÜ Tartu, Gildi 3 – 4 Anne Valk 53-427-912 tartukyl@gmail.com

2013

Hooldusjuht OÜ Tallinn, 10216, Vesivärava 28a – 12 Enn Laansoo 55-674-604 info@hooldusjuht.ee 2014
Kiriku Varahaldus OÜ Tallinn, 10116, Tatari tn 25 Jüri Parbo 6-422-002 varahaldus@eelk.ee 2014
ARCHIBUS SCHS OÜ Tallinn, Valukoja 8 Miguel Sanchez 56-252-718 msm@asc-hs.com 2014
Forus Haldus OÜ Tallinn, 10145, Maakri19/1 Teet Raudsep 51-75-816 teet.raudsep@forus.ee 2015
Koda Ehitus OÜ Tallinn, Veerenni 58a-44 Mait Mäe 88-11-150 info@kodaehitus.ee 2015
Gigaberg OÜ Tallinn, Tammsaare tee 129-82 Peeter Messing 56-355-471 info@gigaberg.ee 2015
P.Dussmann Eesti OÜ Tallinn, Mustamäe tee 4 Anella Stimmer 6-517-470 dussmann@dussmann.ee 2015
KV Halduskoda OÜ Pärnu, Rüütli tn 38 Ilmar Kukk 44-71-600 ilmar@kvh.ee 2015
AKO Eesti OÜ Tallinn, Laki 34 Gert Klaaser * 55-531-268 gert@ako.ee 2016
Võru Kinnisvara OÜ Võru, Vabaduse 22 Mati Kriis 782-85-40 mati@vorukinnisvara.ee 2016
BREM Kinnisvarahooldus OÜ Tallinn, Tulika tn 15/1 Risto Mägi 6-801-335 brem@brem.ee 2016
1Partner Haldus OÜ Tallinn, Rävala pst 3 Sulev Jaanus 6-684-700 sulev.jaanus@1partner.ee 2017
Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinn, 10135, Pärnu mnt 62 Leena Paap * 6-664-500 tktk@tktk.ee 2017
Kinnisvara ABC OÜ Tallinn, Laki 32 Indrek Vahtra 52-33-100 indrek@kinnisvaraabc.ee 2018
EST Kinnisvara OÜ Tartu, 51003, Kitsas 8 Joel Peetsu 7-311-650 joel@estkinnisvara.ee 2018
Hausing Technologies OÜ Tallinn,  Valukoja 8 Olari Nõu 56-222-099 info@hausing.ee 2019
Korrashoid OÜ Käina, 92101, Mere 8 Aivar Kõrm 53-232-661 info@kvkorrashoid.ee 2019
TTS OÜ Tartu, 60534, Mõisavälja 17 Tanel Tiits 51-35-687 tanel.tiits@tts.ee 2019
Newsec Property Management Estonia AS Tallinn, Hobujaama 4 Janek Hintsov * 50-58-803 j.hintsov@newsec.ee 2019
Siivous Puhastus OÜ Kohtla-Järve, Keskallee 29 Janar Tukkija 55-27-564 janar@siivouspuhastus.ee 2020
Keila Haldus OÜ Keila, Jaama 3 Igor Onkel 50-57-611 igor@keilahaldus.ee 2020
Juntson Haldus OÜ Tartu, Jaama tn 76 – 4 Jüri Juntson 7-353-777 jyri@juntson.ee 2020
Haldusexpert OÜ Tallinn, Kadaka tee 72a Genro Paas 50-72-430 info@haldusexpert.ee 2020
X Estate OÜ Kohtla Järve, Põhja allee 9 Igor Kurosu 51-04-745 igorkurosu@gmail.com 2020
House Haldus OÜ Tallinn, Tõnismäe 3a Rait Romanov 6-408-731 info@househaldus.ee 2021
Remicon OÜ Tallinn, Meeliku 21/1 – 28 Alex Roost 52-21-119 alex@remicon.ee 2021
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Tallinn, Kadaka tee 4 Andry Krass 6-622-680 andry.krass@kvatro.ee 2021
Haldus Est OÜ Tartu, Jaama tn 143 Mihkel Liivakant 51-88-629 mihkel@haldusest.eu 2021
Horeksal Grupp OÜ Türi, Vanemuise 3 – 13 Toomas Eintrei 711-1143 online13@online.ee 2021
Accurato RKV OÜ Tartu, Rattasepa tee 2-1 Ruve Visnapuu 511-89-18 info@accurato.ee 2023
Ida-Virumaaa Kutsehariduskeskus Sillamäe, Tallinna mnt 13 Ander Sile 56-265-710 info@ivkhk.ee 2023

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit MTÜ

Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
Delta Plaza maja 7. korrus
Telefon: 5049706 
EKKL e-post: info@ekkliit.ee