Sertifikaatide register

Sertifikaatide klassid on kvalitatiivselt tõusvas järjekorras: *, **, ***, ****

Haldus: alates 2001. aastast väljastatud 140 sertifikaati

Hooldus: alates 2001. aastast väljastatud 129 sertifikaati

Heakord: alates 2016. aastast väljastatud 15 sertifikaati

Kinnisvara korrashoiu tervikteenus: alates 2016. aastast väljastatud 20 sertifikaati

KINNISVARA HALDUSE KEHTIVAD SERTIFIKAADID

Sertifikaatide tabel on kättesaadav vaid arvuti brauseri kaudu

Firma nimi

Asukoht

Esindaja

Telefon

Sertifikaadi klass

Sertifikaadi nr.

OÜ Divitiae Tallinn Erika Scholler 5130535 * HA-136

OÜ Koduhooldus

Tallinn

Sirje Talvistu

6556224

*

HA-135

AS Tartu Elamuhaldus

Tartu

Rivo Soo

7307210

**

HA-139

AS Jõgeva Elamu Halduse

Jõgeva

Kersti Eik

7766930

**

HA-138

OÜ Maket Kinnisvara

Tallinn

Margus Kaare

6059209

***

HA-130

OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus

Tallinn

Heli Kiima

6282390

**

HA-134

OÜ Hansa REM Tallinn Vello Mäesepp 53410436 ** HA-137
OÜ SOL Baltics Tallinn Priit Sipelgas 6771551 **** HA-140

KINNISVARA HOOLDUSE KEHTIVAD SERTIFIKAADID

Sertifikaatide tabel on kättesaadav vaid arvuti brauseri kaudu

Firma nimi

Asukoht

Esindaja

Telefon

Sertifikaadi klass

Sertifikaadi nr.

OÜ Tartu Elamuhaldus Tartu Rivo Soo 7307210 * HO-128
OÜ Divitiae Tallinn Erika Scholler 5130535 ** HO-125

OÜ Hoonetetehnohooldus

Tallinn

Ivan Golubtšikov

6766075

**

HO-129

OÜ Haabersti Haldus

Tallinn

Marika Allas

6404890

**

HO-124

OÜ Koda Ehitus Tallinn Margus Välja 88-11-150 *** HO-122

OÜ Eletal Service

Tallinn

Toomas Väljaots

6523709

***

HO-127

OÜ Hooldusjuht Tallinn Enn Laansoo 55674604 *** HO-123

KINNISVARA HEAKORRA KEHTIVAD SERTIFIKAADID

Sertifikaatide tabel on kättesaadav vaid arvuti brauseri kaudu

OÜ Koduhooldus Tallinn Sirje Talvistu 6556224 *** HK-009
OÜ Pesuekspert Viljandi Tiit Jürmann 4333076 *** HK-011
OÜ Villevar Tallinn Tiit Teder 6457587 ** HK-012
AS Jõgeva Elamu Halduse Jõgeva Kersti Eik 7766930 ** HK-013
OÜ Puhastusproff Tallinn Rein Ronimois 6706655 *** HK-014
OÜ TP Kinnisvarahooldus Tallinn Aivi Koppa 6228290 *** HK-008
Korrashoid OÜ Käina Aivar Kõrm 53232661 *** HK-010
OÜ SOL Baltics Tallinn Priit Sipelgas 6771551 **** HK-015

KINNISVARA KORRASHOIU TERVIKTEENUSE KEHTIVAD SERTIFIKAADID

Sertifikaatide tabel on kättesaadav vaid arvuti brauseri kaudu

OÜ KV Service Tallinn Miguel Ortega 6275610 *** KK-017
OÜ Pindi Kinnisvarahaldus Tallinn Julia Leeman 6103990 *** KK-019
OÜ PLM Hoolduse Tallinn Jaan Mihkelson 6352304 *** KK-013
OÜ BRP Haldus Jõgeva Roman Babchenko 6740075 *** KK-020
OÜ Kinnisvarateenindus Tallinn Ivar Bank 6034200 *** KK-016
AS Stell Eesti (endine AS ISS Eesti) Tallinn Mikk Sillamaa 6618000 *** KK-014
OÜ Cityhaldus Tallinn Heikki Lind 6755228 *** KK-015
OÜ Maket Kinnisvara Tallinn Margus Kaare 6059209 *** KK-011
OÜ SOL Baltics Tallinn Priit Sipelgas 6771551 *** KK-018

Eelseisvad sündmused

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit MTÜ

Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
Delta Plaza maja 7. korrus
Telefon: 5049706 
EKKL e-post: info@ekkliit.ee