Taotle kutset

Avalduse esitamine on võimalik vaid arvuti veebibrauseris.

Täpsemad juhised iga kutse avalduse tingimuste kohta leiad samuti, kui tuled meie veebiaadressile arvuti veebilehitseja kaudu. 

Kas sul on küsimusi?
Võta ühendust

Taotluse esitamise juhend

Palume enne avalduse esitamist hoolikalt tutvuda allolevate juhistega.

1. Tutvu end huvitava kutsetunnistuse taotluse esitamisel nõutavate dokumentidega iga kutse juures.

2. Valmista dokumendid arvutis eelnevalt ette.
Dokumendid peavad olema PDF vormis.
Dokumentide koopiad võivad olla ka .jpeg/.jpg/.png vormis.

Taotluse esitamine veebis:

 • Ühe punkti alla käivad dokumendid (nt erinevad haridust tõendavad dokumendid) salvesta ühe PDF failina.
 • Kliki end huvitava kutsetunnistuse taotluse avalduse lingile (vastava kutsetunnistuse alamjaotuses).
 • Täida avalduse vorm.
  NB! Avalduse vormi vahepeal ei salvestata.
 • Vorm palub lisada digiallkirja. Allkirjastatud taotlus läheb otse EKKL-i meiliaadressile.

 

Taotluse esitamine e-maili teel:

 • Täida vorm arvutis ning lisa juurde vastavad lisad
 • Digiallkirjasta vorm koos lisadega.
 • Saada allkirjastatud taotlus EKKL-ile aadressil kutsekomisjon@ekkliit.ee
Hoolduse kutse taotlemise dokumendid ja avalduse vorm

Hoolduse kutse taotlemiseks on vaja esitada:

1. Koopia taotleja ID kaardi või passi pildiga leheküljest

2. Taotleja haridust ja täienduskoolitust tõendavate dokumentide (diplomid, tunnistused, load, litsentsid, tõendid jne.) koopiad

3. Taotleja poolt kogutud kohustusliku ja vabakoolituse koolitustundide koondarvutustabel. Näidistabeli saad alla laadida siit.
* Esmataotlejale soovitatav. Kõrgema taseme taotlejale ja taastaotlejale kohustuslik.

4. Taotleja tööalase tegevuse kirjeldus (CV), mis peaks sisaldama järgmist: 

 • taotleja üldisi isikuandmeid
 • kontaktandmeid
 • hariduskäigu kirjeldust (õppimise ajad, õppeasutuste nimetused kus taotleja on õppinud ja info õppeasutuste lõpetamise ja olemasolul saadud erialade kohta)
 • töökogemuse kirjeldust (töötamise ajad, tööandjate nimetused ametinimetused kellena on taotleja töötanud, lühikesed tööülesannete kirjeldused)
 • infot keele- ja arvutioskuse kohta
 • Soovi korral saate CV-sse lisada Teie seisukohalt muid asjassepuutuvaid andmeid.

5. Esma- või kõrgema taseme taotleja vabas vormis informatsioon iseõppijana või koolitusi läbides kutse tõendamiseks ettevalmistumise kohta
* Kohustuslik vaid esma- ja kõrgema taseme taotlejale. Taastõendajatelt ei nõuta. 

6. Maksedokumendi koopia taotleja kutse andmise tasu ülekandmise kohta MTÜ EKKL arveldusarvele EE082200001120131023 Swedbank

 

Kui oled vajalikud dokumendid arvutis ette valmistanud, saad taotlust asuda esitama siin: 

Halduse kutse taotlemise dokumendid ja avalduse vorm

Halduse kutse taotlemiseks on vaja esitada:

1. Koopia taotleja ID kaardi või passi pildiga leheküljest

2. Taotleja haridust ja täienduskoolitust tõendavate dokumentide (diplomid, tunnistused, load, litsentsid, tõendid jne.) koopiad

3. Taotleja poolt kogutud kohustusliku ja vabakoolituse koolitustundide koondarvutustabel. Näidistabeli saad alla laadida siit.
* Esmataotlejale soovitatav. Kõrgema taseme taotlejale ja taastaotlejale kohustuslik

4. Taotleja tööalase tegevuse kirjeldus (CV), mis peaks sisaldama järgmist: 

 • taotleja üldisi isikuandmeid
 • kontaktandmeid
 • hariduskäigu kirjeldust (õppimise ajad, õppeasutuste nimetused kus taotleja on õppinud ja info õppeasutuste lõpetamise ja olemasolul saadud erialade kohta)
 • töökogemuse kirjeldust (töötamise ajad, tööandjate nimetused ametinimetused kellena on taotleja töötanud, lühikesed tööülesannete kirjeldused)
 • infot keele- ja arvutioskuse kohta
 • Soovi korral saate CV-sse lisada Teie seisukohalt muid asjassepuutuvaid andmeid.

5. Esma- või kõrgema taseme taotleja vabas vormis informatsioon iseõppijana või koolitusi läbides kutse tõendamiseks ettevalmistumise kohta
* Kohustuslik vaid esma- ja kõrgema taseme taotlejale. Taastõendajatelt ei nõuta.

6. Maksedokumendi koopia taotleja kutse andmise tasu ülekandmise kohta MTÜ EKKL arveldusarvele EE082200001120131023 Swedbank. Tasu määrad leiad siit.

Kui oled vajalikud dokumendid arvutis ette valmistanud, saad taotlust asuda esitama siin: 

4. taseme kutse taotlemine vene keeles

Kas sul on küsimusi?
Võta ühendust

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit MTÜ

Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
Delta Plaza maja 7. korrus
Telefon: 5049706 
EKKL e-post: info@ekkliit.ee