Logo

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika Ulatus See privaatsuspoliitika kehtib kõigi eraisikutest klientide ja kasutajate kohta, kes kasutavad Liidu teenuseid, külastavad meie esindusi või veebilehte.

Isikuandmete Kogumine ja Töötlemine Liit võib koguda isikuandmeid, sealhulgas Teie nime, isikukoodi, e-posti ja postiaadressi, telefoninumbri, keele-eelistused ning tehnoloogilist infot (nt küpsised), et pakkuda parimat teenust. Täiendavad isikuandmed võidakse töödelda vastavalt Teie poolt antud nõusolekule ja vajadusele.

Isikuandmete Kogumise Eesmärgid

  • Kliendisuhte haldamine ja suhtlemine
  • Lepingute sõlmimine ja täitmine
  • Kliendipäringutele vastamine
  • Kliendisuhte arendamine ja analüüs
  • Toodete ja teenuste pakkumine
  • Õigustatud huvi
  • Teenuste haldamine ja arendamine
  • Veebilehe parandamine
  • Isikute ja vara kaitse
  • Seaduslike kohustuste täitmine

 

Teie Isikuandmete Jagamine Liit võib kasutada kolmandate osapoolte teenuseid, kellele võib edastada isikuandmeid. Kõik sellised teenusepakkujad on kohustatud hoidma andmeid konfidentsiaalsena. Teie isikuandmeid võidakse jagada õiguskaitseasutustega vastavalt seaduslikele nõuetele.

Privaatsuspoliitika Muudatused Liit jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Uusim versioon on alati kättesaadav meie veebilehel.

Küpsiste Kasutamine Külastades meie veebilehte, võidakse Teie seadmesse salvestada küpsiseid, kui Teie veebilehitseja on nii seadistatud. Küpsiseid saab hallata veebilehitseja seadistuste kaudu. Me kasutame nii sessiooni- kui püsiküpsiseid, millest mõned võivad olla kolmandate osapoolte poolt.

Isikuandmete Töötlemise Tähtaeg Teie isikuandmeid töödeldakse niikaua, kui see on vajalik kliendisuhte või muu asjakohase suhte jaoks, või kuni Te oma nõusoleku tagasivõtmiseni.

Teie Õigused Teil on õigus küsida oma isikuandmeid, nõuda nende parandamist, ülekandmist või kustutamist. Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatult aadressile andmekaitse@ekkliit.ee.

Kaebuste Esitamine Kui arvate, et Teie õigusi on rikutud, võite pöörduda meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Palun võtke meiega ühendust, kui Teil on küsimusi: andmekaitse@ekkliit.ee.