Logo

Sertifitseerimise tasu määrad

Sertifitseerimise tasu saab tasuda:

MTÜ EKKL
EE082200001120131023 (Swedbank)

EKKL liikmetele kehtib 50% soodustus

Seoses sellega, et EKKL üldkoosolek kinnitas 20.11.15 uued EKKL sertifitseerimise süsteemi alused on EKKL juhatus välja töötanud ja kinnitanud oma 22.12.2015 koosolekul alates 01.01.2016 kehtivad uued EKKL sertifitseerimise tasud. Sertifitseerimise tasu koosneb sertifitseerimise taotluse avaldusega taotletava sertifikaadi tüübi ja taseme põhitasu ja selles avalduses taotletavate valdkonna märgete lisatasude summast. Taotletava sertifikaadi tüübi ja taseme põhitasu ja taotletavate valdkonna märgete lisatasude osas, s.t. ka sertifitseerimise tasus kokku, kehtivad liidu liikmetele 50% soodustused. 

Sertifitseerimise tasud on järgnevad:

HA või HO või HK tüübi sertifikaadi taotlemisel:

  • tase * – põhitasu 200 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 50 eurot
  • tase ** – põhitasu 280 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 70 eurot
  • tase *** – põhitasu 380 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 90 eurot
  • tase **** – põhitasu 500 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 120 eurot

KK tüübi sertifikaadi taotlemisel:

  • tase ** – põhitasu 380 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 70 eurot
  • tase *** – põhitasu 500 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 90 eurot
  • tase **** – põhitasu 640 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 120 eurot

NB! Taotluse koostamisel tuleb arvestada sertifitseerimissüsteemi nõuet, et iga sertifitseerimise tüübi osas on määratletud minimaalne kohustuslik valdkonna märgete nimekiri, milliseid märkeid tuleb sertifikaadi taotlemisel taotleda (vaata allpoolt lingilt sertifitseerimise aluste põhidokumendi lk 2-3 olev Tabel 1). Kohustuslikele märgetele lisaks ülejäänud märgete taotlemine on taotleja vaba valik.

Näide 1 sertifitseerimise tasu arvutamise kohta:

Taotleja X on EKKL liige ja taotleb HK tüübi tase ** sertifikaati ning selles sisekoristus-puhastus ja krundihoolduse märkeid. Sertifitseerimise tasu on 210 eurot. Sertifitseerimise tasu koosneb põhitasust 140 eurot ja valdkonna kahe märke (2 x 35) tasust 70 eurot.

Näide 2 sertifitseerimise tasu arvutamise kohta:

Taotleja Y ei ole EKKL liige ja taotleb HO tüübi tase ** sertifikaati ning selles küttesüsteemide tehnohoolduse märget. Sertifitseerimise tasu on 350 eurot. Sertifitseerimise tasu koosneb põhitasust 280 eurot ja valdkonna märke tasust 70 eurot.

Näide 3 sertifitseerimise tasu arvutamise kohta:

Taotleja Z on EKKL liige ja taotleb KK tüübi tase ** sertifikaati ning selles haldusteenuse ja kinnisvaraomaniku nõustamise, omanikukohustuste täitmise tagamise, hooldus- ja heakorratööde korraldamise, tarbimisteenuste korraldamise, remont- ja ehitustööde korraldamise, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnohoolduse, küttesüsteemide tehnohoolduse, elektrisüsteemide tehnohoolduse, ehitise põhikonstruktsioonide tehnohoolduse, krundihoolduse ja sisekoristus-puhastuse märkeid. Sertifitseerimise tasu on 575 eurot. Sertifitseerimise tasu koosneb põhitasust 190 eurot ja valdkonna üheteistkümne märke (11 x 35) tasust 385 eurot.

🍪 Me hoolime Teie privaatsusest!

Meie veebileht kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat võimalikku kasutuskogemust. Küpsised aitavad meil veebilehte optimeerida, analüüsida lehe kasutamist ja kohandada sisu vastavalt Teie huvidele. Privaatsuspoliitika